Eixample Respira (ER)

Stop contaminació! Menys cotxes = més salut!

Som una plataforma veïnal, apartidista, del districte de l’Eixample de Barcelona que compartim una gran preocupació per la mala qualitat de l’aire que respirem diàriament, els nivells de soroll i l’alta ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats.

Al nostre districte, des de l’any 2010, se sobrepassen de forma sistemàtica els nivells legals de diòxid de nitrogen (NO²), i patim cada dia una qualitat de l’aire i nivells de soroll molt per sobre dels màxims exigits per l’Organització Mundial per la Salut.

Plaça del Doctor Letamendi
Barcelona CT ES
Com arribar
Ecologisme i medi ambient