Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra de l’Eixample

900 92 23 57 Mallorca 219, 2-1, Barcelona

Els Centres de Serveis Socials som un servei públic municipal, de caràcter universal, que s’adreça a totes les persones que viuen, en el nostre cas, al barri de l’Antiga Esquerra de l’Eixample. Treballem per millorar el benestar social de les persones que viuen al barri, i ho fem, a nivell individual i familiar amb aquelles que necessiten resoldre una problemàtica de caràcter social.

Som un equip interdisciplinari on hi ha administratives, treballadores socials, educadores socials, psicòlogues, assessora jurídica i direcció.

Com a centre oferim informació i assessorament respecte als recursos existents. També acompanyem a les persones, famílies i col·lectius que es troben en situació de fragilitat, i que necessitin i vulguin fer un canvi per poder afrontar millor les dificultats amb què es troben. També busquem respostes col·lectives a situacions que són compartides. I això ho fem en connexió amb altres sistemes que tenen competència en altres temes com habitatge, salut o educació, entre d’altres, col·laborant perquè cadascú pugui fer les funcions que li són pròpies.

Treballem en xarxa, i som part de les iniciatives que busquen construir comunitat i sentit de pertinença i corresponsabilitat al barri: eixgran, La Colla Cuidadora, xarxa Cesca, Tu Pots, Xarxa d’Habitatge, Germanetes-Mercat de Pagès, entre d’altres. Creiem que només treballant plegats veïnes i veïns, entitats i serveis, podrem aconseguir tenir un barri on les persones puguem afrontar millor els reptes i anhels que tenim, tant de nivell individual com de manera compartida.

Cures i salut