Camí Amic

Fomentar els valors de convivència, foment de les relacions humanes i respecte al medi
+34 930 000 611 Calàbria, 262, despatx 2, Espai d'Entitats Anna Alabart, Barcelona

El Camí Amic és un projecte que no només vol centrar-se en el disseny d’un possible recorregut per anar a l’escola, sinó que desitja fomentar un ús del carrer just i respectuós amb totes les persones. Procura que el carrer, el barri, la ciutat, esdevingui un espai de relació, de col•laboració i d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment personal per a tothom, un espai agradable, segur…

Camí Amic vol promoure canvis en l’organització de l’espai públic i en les conductes ciutadanes per fer possible la creació d’espais de convivència comuns. Tractant d’ampliar la zona d’influència, entenent la zona no només com a espai físic, sinó també mental. És a dir, fomentar els valors de la convivència, el foment de les relacions i la xarxa humana i el respecte al medi.

Cures i salut