Agrupament Scout Rabindranath Tagore (A.S.R. Tagore)

Deixar el món millor del que l'hem trobat

Com a Agrupament Escolta que som, basem la nostra tasca educativa en l’Escoltisme, un moviment d’educació en el lleure que pretén treballar amb els infants a través de l’educació en valors. Ens interessa que des de petits els membres de l’Agrupament s’impliquin en la societat en la que viuen a través de diversos projectes, així com en el respecte i l’estima per la natura. Per això, acompanyem el seu procés d’aprenentatge mitjançant activitats, jocs, campaments, excursions…

Dins l’Agrupament estem dividits per grups d’edats, on trobem la Colònia (de 6 a 8 anys), l’Estol (de 9 a 11 anys), Secció (de 12 a 14 anys), la Unitat (de 15 a 17 anys) i Clan (de 18 anys). Cada grup d’edat treballa sota una ambientació adequada a la seva edat.

Cada dissabte ens reunim de 17h a 20h a les pistes i els locals que tenim al carrer Casanovas 175 i realitzem tallers, activitats, dinàmiques i jocs. Dues vegades al trimestre marxem d’excursió a la muntanya, ja sigui en tendes d’acampada o en cases de colònies; i dues vegades a l’any (per vacances de primavera i vacances d’estiu) marxem de campaments entre cinc i deu dies!

Cultura i lleure